Kancelaria Adwokacka Wiśniewski i Kotynia

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka Wiśniewski i Kotynia Sp. p. świadczy usługi prawnicze w szerokim przedziale, począwszy od udzielania pojedynczych porad prawnych, a na kompleksowej obsłudze podmiotów skończywszy. Potencjał, jaki posiadamy pozwala nam na oferowanie profesjonalnej pomocy prawnej dotyczącej wielu różnych dziedzin prawa. Specjalizujemy się w zastępstwie procesowym, zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, jednakże zakres oferowanych przez nas usług nie ogranicza się do reprezentacji Klientów przez sądami czy organami administracji publicznej, a polega także na projektowaniu i opiniowaniu umów, tworzeniu opinii i analiz prawnych czy udziale w negocjacjach. Oferujemy również świadczenie usług w zakresie windykacji, zapewniając Klientowi kompleksową obsługę, uwzględniającą specyfikę prowadzonej przez Klienta działalności oraz struktur w jakich działa.

 

Świadczona przez naszą kancelarię pomoc prawna obejmuje następujące dziedziny prawa:
 • prawo cywilne, w tym prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, do których zaliczamy kwestie związane z prawem własności, windykacją należności, sprawami o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek oraz wiele innych,
 • prawo rodzinne z uwzględnieniem stosunków osobistych i majątkowych pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami, a dziećmi oraz wynikające z opieki, przysposobienia czy kurateli,
 • prawo pracy w zakresie stosunków pracownik – pracodawca, jak również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prawo karne oraz karno – skarbowe zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, jak wykonawczego. Pomoc prawna w tym zakresie udzielana jest nie tylko sprawcom karalnych czynów zabronionych, ale także osobom poszkodowanym w kwestii dochodzenia roszczeń majątkowych,
 • prawo administracyjne szeroko rozumiane, w tym prawo budowlane oraz prawo zamówień publicznych,
 • prawo spółek handlowych – działalność kancelarii w tej dziedzinie skupiona jest na procesie tworzenia, rejestracji, jak również likwidacji spółek prawa handlowego, a także doradztwa dotyczącego wybory najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa dotyczącego bieżącej działalności spółek,
 • prawo upadłościowe i naprawcze – tego rodzaju pomoc prawna skierowana jest do przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, jak również ich wierzycieli,
 • prawo gospodarcze – na gruncie prawa gospodarczego kancelaria zajmuje się reprezentacją Klienta zarówno przed kontrahentami, sądami, organami administracji publicznej, jak również przed organami egzekucyjnymi.
W ramach współpracy z naszą kancelarią możliwe jest także korzystanie ze stałej obsługi prawnej, w ramach której zapewnione zostanie stałe doradztwo we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych Klientów działalności gospodarczej – w wymiarze czasowym oraz warunkach określonych w umowie o świadczenie stałej obsługi prawnej. Umowa jest dostosowywana do każdego Klienta indywidualnie, zapewnia korzystne warunku współpracy z kancelarią oraz możliwość korzystania z pomocy prawnej w każdym czasie.
 
Głównym celem i intencją naszej kancelarii jest zaproponowanie Klientom możliwie najlepszych rozwiązań w kontekście zaistniałych okoliczności. Każde działanie poprzedzone jest rzetelną informacją na temat następstw związanych z planowanymi działaniami oraz oceny szans na powodzenie tych działań. Podstawą naszych usług jest również zindywidualizowane podejście do każdej ze zlecanych spraw. 
 
 
System rozliczeń
 
Kancelaria stosuje dwa podstawowe systemy rozliczeń :
 • wynagrodzenie zryczałtowane – stosowane w sprawach, w których z góry określić można wymiar czasowy oraz zakres pracy. System ten wykorzystywany jest zarówno w odniesieniu do stałej obsługi prawnej, jak i Klientów indywidualnych przy zastosowaniu stosownych przepisów Rozporządzenia ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
 • wynagrodzenie godzinowe – stosowane w sprawach, w których wymiar czasowy i zakres pracy jest trudny do określenia. W tej sytuacji wynagrodzenie zależne jest od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia.

Nasza oferta

 
Nasza oferta
 • Prawo Cywilne 
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy 
 • Prawo Ubezpieczeń Społecznych 
 • Prawo Karne 
 • Prawo Karne Skarbowe  
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Spółdzielcze 
 • Prawo Spółek Handlowych 
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Upadłościowe i Naprawcze 
 • Zamówienia Publiczne  
 • Prawo Cywilne 
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy 
 • Prawo Ubezpieczeń Społecznych
 • Prawo Karne 
 • Prawo Karne Skarbowe  
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Spółdzielcze 
 • Prawo Spółek Handlowych 
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Upadłościowe i Naprawcze 
 • Zamówienia Publiczne