Kancelaria Adwokacka Wiśniewski i Kotynia

Zespół

 
Adwokat Artur Kotynia – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpoczął już w 1999 r. jako pracownik indywidualnej kancelarii adwokackiej, odbywając równolegle pozaetatową aplikację sędziowską. Po odbyciu aplikacji sędziowskiej złożył w roku 2003 egzamin sędziowski. Przez kolejne 3 lata Artur Kotynia pracował w kancelarii komornika sądowego. W kwietniu 2006 roku uzyskał uprawienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, natomiast w listopadzie 2010 roku został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie. W dniu 15 września 2010 r. mecenas Kotynia nabył uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Z końcem września 2012 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu - kierunek: podatki, by rok później odbyć na tej samej uczelni studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.
 
Adwokat Artur Kotynia posiada szeroką praktykę procesową, co pozwoliło mu na wyspecjalizowanie się w dziedzinie prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego, rodzinnego oraz postępowania egzekucyjnego.
 
                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Adwokat Damian Wiśniewski – w roku 1998 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Aplikację sędziowską zakończył składając egzamin sędziowski w 2003roku. Kolejnym krokiem w karierze zawodowej Mecenasa Wiśniewskiego było uzyskanie wpisu na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie w roku 2006, a następnie zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu adwokata w listopadzie 2010 roku. Od 15 września 2010 r. mecenas Wiśniewski nabył także uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W trakcie wieloletniej współpracy z Komornikiem Sądowym, sprawując urząd asesora komorniczego zyskał obszerna wiedzę w zakresie postępowania egzekucyjnego, co obecnie pozwala mu na swobodne poruszanie się w tej tematyce.Przedmiotem szczególnego zainteresowania mecenasa Wiśniewskiego jest prawo karne, cywilne, rodzinne oraz postępowanie egzekucyjne.
 
 
                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Głównym celem i intencją naszej kancelarii jest zaproponowanie Klientom możliwie najlepszych rozwiązań w kontekście zaistniałych okoliczności. Każde działanie poprzedzone jest rzetelną informacją na temat następstw związanych z planowanymi działaniami oraz oceną szans na powodzenie tych działań. Podstawą naszych usług jest również zindywidualizowane podejście do każdej ze zlecanych spraw.
 

Nasza oferta

 
Nasza oferta
 • Prawo Cywilne 
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy 
 • Prawo Ubezpieczeń Społecznych 
 • Prawo Karne 
 • Prawo Karne Skarbowe  
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Spółdzielcze 
 • Prawo Spółek Handlowych 
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Upadłościowe i Naprawcze 
 • Zamówienia Publiczne  
 • Prawo Cywilne 
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy 
 • Prawo Ubezpieczeń Społecznych
 • Prawo Karne 
 • Prawo Karne Skarbowe  
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Spółdzielcze 
 • Prawo Spółek Handlowych 
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Upadłościowe i Naprawcze 
 • Zamówienia Publiczne